• "רעיונות יש לכל אדם, ולעתים קרובות זהים. אך יש לדעת כיצד להשתמש בהם"

  •  מישל קולוצ'י

Latest News:

 הזכויות שמורות למוזיאון ארץ ישראל©